סיבות שכיחות להחזר מס

 • עבודה לא רציפה     / החלפת מקום עבודה    
 • תקופת אבטלה    
 • לידה  
 • פיצויים ופרישה מהעבודה  
 • הוצאות מוכרות לשכיר
 • שכיר שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי  
 • תשלום מזונות     /משפחה חד הורית
 • עולה חדש  ותושב חוזר
 • חייל משוחרר
 • תושב בישוב מזכה
 • סיום תואר אקדמי או לימודי מקצוע משנת 2005 ואילך
 • הפקדות עצמאיות לקופות גמל / ביטוחי חיים /אובדן כושר עבודה
 • השקעה בשוק ההון
 • פדיון מוקדם של קופת גמל
 • ילד נטול יכולת /לקוי למידה
 • אחזקה של קרוב משפחה במוסד
 • בעיות רפואיות קשות
 • תרומות

במידה ואחד (או יותר) מהסעיפים המוזכרים כאן תקף עבורך צור קשר  עימנו, ונתחיל מיידית תהליך החזר מס בעבורך.