אחזקה של קרוב משפחה במוסד

 

בהתאם לסעיף 44 לפקודת מס הכנסה נקבע כי :


"בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה."

 

 הטבת מס זו ניתנת  בתנאי שהכנסתו של נטול היכולת ובן/בת זוגו לא עולים על  התקרה המזכה :
 בשנת 2011   תקרת הכנסה ליחיד 159,000 ₪ ולזוג 255,000 ₪.
  
על השכיר המבקש לקבל זיכוי על תשלומיו לצרף אישורים מתאימים  :

 

  • תעודה רפואית (טופס 127 )אותה יש למלא ע"י רופא מומחה .
  • קבלות מהמוסד בו נמצא ההורה /ילד המעידות על הסכום ששולם מידי חודש בחודשו עבור הוצאות האחזקה .

 
אחד מבני הזוג יכול לתבוע הטבה זו ולכן חשוב לבדוק מראש באיזה מקרה יתקבל ההחזר המרבי  .

בעת הגשת הדו"ח למס הכנסה אנו מבצעים אופטימיזציה בחישוב ההחזר ובהתאם  מחליטים מי מבן שני בני הזוג יתבע את החזר המס .  

 

טיפ :

מקרה בו ההחזר בגין אחזקת הורה במוסד סיעודי  קטן מאוד ולפעמים כלל לא רלוונטי הוא כאשר מספר אחים מתחלקים בתשלום עבור אחזקת הורה סיעודי . במקרה כזה משלם בפועל כל אחד סכום קטן שלא תמיד עובר את תקרת  12.5% מהשכר שמעליה ניתנת הטבת המס . ניהול אופטימאלי, בהתייחס לנושא המס במקרה זה, הוא תשלום של אחד האחים עבור האחזקה כולה  .
 

ניתן לתבוע את החזר המס החל משנת 2005 .ומיותר לציין שניתן לקבל החזר של עשרות אלפי שקלים .