חייל משוחרר

 

חייל משוחרר אשר לא יידע את מעבידו על היותו חייל משוחרר לא קיבל את נקודות הזיכוי המגיעות לו ולכן שילם מס עודף.

רק פניה למס הכנסה תזכה אותו בהחזר מס.

הטבת מס לחייל משוחרר

לפי סעיף 39 א לפקודה זכאי חייל משוחרר לתוספת שלנקודות זיכוילאחר תום השירות הסדיר.
חייל משוחרר אשר לא קיבל את נקודות הזיכוי המגיעותלו,
יהיה זכאי להחזרי מס.

הטבה זו ניתנת לחייל משוחרר למשך24 חודש מיום השחרור.
ומשנת 2007 ניתן הזיכוי למשך 36   חודש מיום השחרור.

נקודות הזיכוי המגיעות לחייל משוחרר הן:

·חייל ששירת לפחות 23 חודשים זכאי ל 1/6 נקודת זיכוי

·חיילת ששירתה לפחות 22 חודשים זכאית ל 1/6 נקודת זיכוי.

·חייל ששירת פחות מ-23 חודשים זכאי ל 1/12 נקודותזיכוי. חיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים זכאית ל-1/12 נקודת זיכוי.