לימודים אקדמיים

 

החל משנת 2006 ניתן לקבל נקודות זיכוי בשל סיום לימודים לתואר אקדמי .

מי שסיים לימודי תואר ראשון או שני במוסד מוכר:

 משנת 2005 ואילך זכאי למחצית נקודת זיכוי כמספר השנים שלמד אולם לא יותר משלוש שנים בגין לימודיו
לתואר ראשון או שנתיים לתואר שני.

הזיכוי מגיע מתום השנה שבה הוא זכאי לתואר.

אם סיים תואר ראשון משנת 2007 ואילך זכאי לנקודת זיכוי שלמה.

מי שסיים תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים:

 זכאי לנקודת זיכוי אחת או 1/2 נקודה אם סיים לפני שנת 2007 למשך שלוש שנים ועוד חצי נקודה
למשך שנתיים נוספות.

מי שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול ישיר:

מי שלמד למסלול ישיר לתואר שלישי אין צורך שיחכה לסיום התואר השלישי כדי לזכות בהטבת המס.
הוא זכאי  להטבת מס למסיימי תואר ראשון ובנוסף 1/2 נקודה בשנתיים הראשונות שלאחר סיום התואר.

מי שסיים לימודי מקצוע (לרבות לימודי הוראה ) :

זכאי למחצית נקודת זיכוי לכל שנה אך לא יותר משלוש שנים .

"לימודי מקצוע" - לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה.

לינק לרשימת המוסדות המוכרים