עלות אפס בסניף הקולט לאחר העברת תיק ני"ע מישות משפטית לא זהה.

מאת: 
ARTICK19@YAHOO.COM

,תיק ני"ע בבעלות בני ואשתי הועבר באפריל לח-ן בבעלותי ואשתי.האם יש לכם פתרון לעוול שתיק מופסד מופיע ב100% רווח?.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט